Är du över 25 år?

Ja Nej
Du glömde att välja Ja eller Nej.
Tillbaka till föregående fråga Stäng utan att spara

Anledning, villkor som uppfylls

Nystartsjobb är ett ekonomiskt stöd till arbetsgivaren

Ersättningen motsvarar minst två arbetsgivaravgifter för den del av månadslönen som är upp till 20 000 kronor vid heltidsarbete. Ersättningen erhålls via en kreditering av företagets skattekonto.

Gör om testet

Anledning, villkor som inte uppfylls

Gör om testet